„OTTHON MELEGE 2017” (Kazáncsere pályázat 2017)

OtthonMelege 2017

Megrendelés esetén elkészítjük a pályázathoz szükséges összes dokumentumot (energetikai tanúsítvány, energetikai számítás, bekerülési költség kalkuláció, stb.)! Kérjük szíveskedjen a pályázat jogosultsági feltételeit figyelmesen áttanulmányozni! Keressen bennünket!

Kivonat a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ-ból:

Otthon Melege Program
Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram
Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/2017
2017. március

5. Támogatható tevékenységek köre, műszaki elvárások
Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. Az elérhető energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkentést az energetikai számítások (az energetikai tanúsítványban feltüntetett adatok) alapján szükséges meghatározni.
FIGYELEM! Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szén-monoxid mérgezés veszélyét és egyben a hatályos Tűzvédelmi és Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzatnak megfelelnek.
Csak és kizárólag olyan helyiségfűtő és kombinált fűtőberendezések beszerzése és beépítése támogatható, tekintettel a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról3 szóló 813/2013/EU rendeletre, valamint a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról4 szóló 814/2013/EU rendeletre, melyek 2015. szeptember 26. napja után is forgalomba hozhatóak. Gázkonvektor esetén a 2018. január 01. napját követően beépítésre kerülő helyiségfűtő berendezéseknek meg kell felelnie a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló a 2015/1188 rendeletnek.
A pályázat keretében minden olyan magántulajdonban lévő fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréjével összefüggő tevékenység támogatható, melynek szén-dioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energia-megtakarítást eredményező hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható.
FIGYELEM! Kizárólag fa / biomassza energiahordozóról földgázra történő váltás nem támogatható, figyelembe véve, hogy a beruházás eredményeképpen szén-dioxid kibocsátás csökkenés energetikai tanúsítványokkal nem mutatható ki.
Önállóan támogatható tevékenységek: • hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;
• hőtermelő berendezés(ek) cseréje új gázkonvektor(ok)ra;

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
• meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése szükség szerinti kialakítása;
• járulékos munkálatok (kéményátépítés/kialakítás, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);

• energetikai tanúsítás/számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.

FIGYELEM! Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (4) bekezdése értelmében a fejlesztéssel érintett épület érintett gépészeti rendszereinek meg kell felelniük e jogszabály 1. számú melléklet V. részében foglalt, továbbá az egyéb hatályos jogszabályi előírásokban felsorolt követelményeknek, melyek teljesüléséről a megvalósítást követően a Kivitelező(k) jelen Pályázati Útmutató 6. számú mellékletében foglaltak szerint kötelesek nyilatkozni.
A 6. számú melléklet szerinti, a kivitelezői teljességi nyilatkozatot is tartalmazó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv benyújtása a támogatás folyósításának feltétele.

Letölthető pályázati anyagok ( ZFR-KAZ/2017 Otthon Melege Program): Otthon Melege 2017